Versendaal BV


010-4500622

Professionele erkenningen

Timmer- en Klusbedrijf Versendaal BV is aangesloten bij de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK en is tevens FSC®- en PEFC-gecertificeerd. Verder hebben wij het diploma voor van bestrijding houtworm en schimmels en het certificaat VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Ook zijn wij door drie officiële instanties erkend als leerbedrijf.

Certificaat Duurzame Energie
Wat betekent onze aansluiting bij de VLOK voor u?

Een bij de VLOK aangesloten bedrijf staat ervoor dat het werk goed wordt afgeleverd en accepteert wat dit betreft de verantwoordelijkheid. Door onze aansluiting bij de VLOK heeft u zekerheid dat wij klantvriendelijk, veelzijdig en vakbekwaam zijn.
Mocht er ondanks onze zorgvuldigheid en ons vakmanschap onverhoopt toch onvrede ontstaan, dan kunt u zich wenden tot de VLOK. De kwestie wordt dan voorgelegd aan een geschillencommissie en de VLOK staat garant dat de naar aanleiding daarvan gemaakte afspraken worden nagekomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van VLOK: www.vlok.nl

Erkenning als FSC®-gecertificeerd bedrijf

Met trots kunnen wij melden dat aan Timmer- en Klusbedrijf Versendaal het FSC®-certificaat is toegekend. Dit betekent dat wij onze klanten producten met het FSC-label kunnen leveren. De Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale organisatie die zich sterk maakt voor verantwoord en duurzaam bosbeheer overal ter wereld. Een belangrijk principe daarbij is dat de producten en voorzieningen van het bos zodanig efficiënt worden benut dat de economische, ecologische en sociale functies ook op lange termijn worden veiliggesteld.


Erkenning als PEFC-gecertificeerd bedrijf

Dat duurzaam bosbeheer bij Timmer- en Klusbedrijf Versendaal hoog in het vaandel staat wordt nog eens bevestigd door het PEFC-certificaat dat aan ons werd toegekend. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een internationaal keurmerk voor duurzaam bosbeheer dat garandeert dat bossen ecologisch, sociaal en economisch op verantwoorde wijze worden beheerd. Behalve certificering van de bossen is er ook een certificering van de bedrijven in de handelsketen, zoals houthandels, timmerbedrijven en klusbedrijven. Het PEFC-logo op een product verzekert de eindgebruiker en de consument dat de grondstoffen uit duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.


Erkenning als VCA-gecertificeerd bedrijf

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het certificaat wordt steeds vaker verplicht gesteld op veel locaties en is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet.
De VCA-checklist is meer dan alleen een checklist. Het is in feite een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief getoetst kunnen worden. Met een VCA-certificaat kunnen bedrijven (opdrachtnemers, contractors) aantonen dat ze aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. In het VCA-certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet zijn vastgelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om risico-inventarisatie en -evaluatie, beleidsverklaring en persoonlijke beschermingsmiddelen.


Drie erkenningen als leerbedrijf


Door de Stichting Hout & Meubel zijn wij in september 2010 erkend als leerbedrijf. Dat betekent dat jongeren bij ons een beroepsopleiding voor timmerman kunnen volgen. Deze leerlingen gaan 1 dag per week naar school en leren bij ons 4 dagen per week terwijl ze praktisch werkzaam zijn.
Onze erkenning als leerbedrijf betekent dat werkend leren in ons bedrijf wordt begeleid door de Stichting Hout & Meubel. Voor de school en de leerling geeft dit zekerheid dat de praktische scholing van hoge kwaliteit is.
Sinds mei 2011 zijn wij bovendien als leerbedrijf gecertificeerd door Kenteq, het kenniscentrum voor technisch vakmanschap.
Verder ontvingen wij in maart 2012 een erkenning als leerbedrijf van Fundeon, de organisatie voor leerbedrijfcertificering in de bouw- en infrasector.Gecertificeerd ROCKWOOL® partner

Versendaal is sinds 15 januari 2014 gecertificeerd als partner van ROCKWOOL®, de wereldwijde marktleider op het gebied van steenwol-isolatieproducten. Het thermisch isoleren van woningen en gebouwen kan flinke besparingen opleveren en draagt bij aan de duurzaamheid van het milieu.
ROCKWOOL producten zijn vervaardigd van steenwol, een materiaal met opmerkelijk goede isolerende eigenschappen. Met ons ROCKWOOL certificaat kunnen we onze opdrachtgevers nog meer zekerheid bieden dat de ROCKWOOL isolatieproducten door ons vakkundig toegepast worden. Klik hier voor meer info over onze ROCKWOOL certificering.


Dakvenstermeester

Versendaal is erkend Dakvenstermeester. Voor u de zekerheid dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen en het bouwbesluit.